Časté dotazy – Jezírkové filtry

 
faq-jezirkove-filtry

A je to tady.
Asi nejobsáhlejší článek ze série Časté dotazy.
Jezírkové filtry vás prostě zajímají 🙂 a vyskytuje se kolem nich řada otázek. Tak jsme na ně odpověděli ;-).
A pokud odpověď na svoji otázku nenajdete, napište, rádi pomůžeme, případně seznam dotazů rozšíříme.

Obsah

 1. Proč musí být UVC lampy Bitron a Vitronic vzdálen minimálně 2 metry od jezírka?
  (Mohl by kratší odstup působit škodlivě na ryby?)
 2. Jak dlouho po instalaci filtru trvá, než se vytvoří bakterie filtru?
 3. Měl by filtrační systém pracovat 24 h nebo může být opatřen řídícími (spínacími) hodinami?
 4. Je možno vestavět náhradní zářivku UVC lampy do jiného zařízení např zářivku 24W do Bitronu 36W?
 5. Existují vzorce k výpočtu UV-výkonů v poměrech k objemu rybníka? A kdy by měla být vyměněna UV-žárovka?
 6. Jak velké by mělo být filtrační zařízení?
 7. Jaké filtrační zařízení (typ) je potřebné pro správnou funkci jezírka?
 8. Kdy se používá průtokový filtr?
 9. Kdy se používá tlakový filtr?
 10. Jak vlastně pracuje filtr?
 11. Proč musí být použito UVC zařízení?
 12. Musí být zařízení Bitron bezpodmínečně namontováno na filtru?
 13. Může být UVC zařízení vypínáno?
 14. Je možno přidáním „startovacích bakterií“ filtru Biotik zkrátit dobu náběhu optimálního působení filtru?
 15. Jak probíhá umístění „startovacích bakterií“ filtru Biokik?
 16. Kolik „startovacích bakterií“ filtru Biokick je potřeba?
 17. Musejí být „startovací bakterie“ filtru Biotik každoročně obnovovány?
 18. Je filtrační systém mrazuvzdorný?
 19. Proč se filtr na začátku provozu někdy naplní vodou jen do poloviny?
 20. Jak často musejí být filtry čištěny?
 21. Jak se čistí filtr?
 22. Kde by měl být filtr instalován?
 23. Může být kombinováno více filtrů?
 24. Působí filtry i proti vláknitým řasám?
 25. Jak dlouho působí prostředky proti vláknitým řasám?
 26. Stačí použití přípravky proti řasám k tomu, aby již nemuselo být použito filtrační zařízení?

Otázky a odpovědi

Proč musí být UVC lampy Bitron a Vitronic vzdálen minimálně 2 metry od rybníka? Mohl by kratší odstup působit škodlivě na ryby?

Uvedená vzdálenost k rybníku se vztahuje k předpisu, který se týká bezpečnostních opatření elektrických zařízení v blízkosti vody. Výrobce je povinen na tuto skutečnost upozornit spotřebitele.

Jedná se o VDE-předpisy. Flóra působením zařízení poškozena být nemůže.


Jak dlouho po instalaci filtru trvá, než se vytvoří bakterie filtru?

Než se vytvoří bakterie filtru v dostatečném množství trvá zhruba 4-6 týdnů.

Za účelem zkrácení a zefektivnění náběhové fáze filtru se doporučuje použití zařízení OASE Biokick. Jedná se o mikroorganismy, vypěstované v laboratoři, které se rozmnožují od teploty vody cca. 10 °C a které jsou potřebné k biologické filtraci v zahradním rybníku. Jejich přidáním se zkrátí doba náběhu.

Bakterie jsou aktivní již při zhruba 10 – 12 °C. Čím vyšší jsou teploty, tím je optimálnější biologická filtrace.


Měl by filtrační systém pracovat 24 h nebo může být opatřen řídícími (spínacími) hodinami?

K zajištění efektivní práce by měl být filtrační systém v provozu nepřetržitě. Rybniční voda by se jinak mohla již po několika málo hodinách znečistit.

Hlavně by v případě, že by filtr nebyl stále v provozu, mohlo dojít k odumírání bakterií a mikroorganismů z důvodu nedostatku kyslíku, nacházejících se ve filtrační rohoži a potřebných pro biologickou filtraci.

Doporučuje se tedy, aby filtry byly ve 24-hodinovém trvalém provozu!


Je možno vestavět náhradní zářivku UVC lampy do jiného zařízení?

např. OASE 24W UV zářivku do UV lampa OASE Bitron 36W?

Ne!
Příslušná předřadná zařízení jsou různá!


Existují vzorce k výpočtu UV-výkonů v poměrech k objemu rybníka? A kdy by měla být vyměněna UV-žárovka?

Ne.
Toto je závislé na spolu působnosti filtračního čerpadla a biofiltru. Ve vztahu k dimenzování UV-zařízení je třeba vycházet z individuálních podmínek. Všeobecně jde orientačně říci, že by u jezírka se středním množstvím ryb měla být použito UV-zařízení o výkonu minimálně 2W/m3 a u jezírka s větším množstvím ryb by měl být výkon UV-zařízení cca 4W/m3. Nicméně v každém případě doporučuji kontaktovat našeho pracovníka.

UV-žárovky by měla být vyměněna po 10.000 hodinách, aby bylo zajištěno, že UV-zařízení pracuje naplno.


Jak velké by mělo být filtrační zařízení?

Velikost, příp. výkon filtračního zařízení závisí na obsahu vody v nádrži a osazení rybami (hustota osazení).

V tomto případě doporučujeme kontaktovat našeho pracovníka.


Jaké filtrační zařízení (typ) je potřebné pro správnou funkci jezírka?

Výběr typu závisí na:

 • velikosti rybníka
 • osazení rybami (hustota osazení)
 • daných skutečnostech z hlediska konstrukce (technických)
 • možnostech instalace.

Máte možnost výběru mezi průtokovým filtrem (např. série Biotec) pro větší rybníky nebo tlakovým filtrem (např. série Filtoclear) u menších rybníků. Bližší informace naleznete v katalogu Oase v tabulkách nazvaných Srovnání filtrů, nebo kontaktujte našeho pracovníka.


Kdy se používá průtokový filtr?

Průtokový filtr je používán u většiny instalací, je obzvlášť vhodný pro větší rybníky od 10 m3 obsahu vody nebo pro jezírka silně osazen rybami. (doporučujeme článek: Jak vybrat filtraci do zahradního jezírka)


Kdy se používá tlakový filtr?

Tlakový filtr je možné použít především u menších rybníků do 10 m³, tam kde není možné použít průtokový filtr. (doporučujeme článek: Jak vybrat filtraci do zahradního jezírka)


Jak vlastně pracuje filtr?

Funkčnost většiny filtrů je založena na mechanicko – biologickém postupu. To znamená, že nejprve dochází k mechanickému vyfiltrování nejhrubších nečistot a dále k biologické filtraci.


Proč musí být použito UVC zařízení?

Dochází ke shlukování (zhrudkovatění) jemných vznášejících se řas, tyto jsou potom biologicky odbourávány z filtračního systému. Dále dochází k umrtvení škodlivých bakterií.


Musí být zařízení Bitron bezpodmínečně namontováno na filtru?

Ne.
Zařízení může být namontováno také samostatně pomocí hadicových spojení. Nicméně filtrační zařízení bez UVC lampy zpravidla nedosahuje požadovaných výsledků.


Může být UVC zařízení vypínáno?

Pokud je rybník průzračný, pak může být vypínáno. V případě potřeby by měla být potom zase rozsvícena. Nikdy nesmí být vypnuto čerpadlo a UVC lampa ponechána zapnutá. Nedochází k chlazení a zařízení může být nevratně poškozeno.


Je možno přidáním „startovacích bakterií“ filtru Biotik zkrátit dobu náběhu optimálního působení filtru?

Ano.
Doba se zkracuje na zhruba polovinu původní doby 4 – 6 týdnů.


Jak probíhá umístění „startovacích bakterií“ filtru Biokick?

Startovací bakterie filtru Biotick umístěte buď do malých filtračních košů nebo přímo mezi houby filtru, aby bylo dosaženo optimálního působení.


Kolik „startovacích bakterií“ filtru Biokick je potřeba?

Mělo by být provedeno následující dávkování:
Na 5 m³ obsahu vody zhruba 1 dávka à 100 g.


Musejí být „startovací bakterie“ filtru Biotik každoročně obnovovány?

Ano.
U každého dalšího uvedení do provozu by měly být bakterie ve startovacím zařízení obnovovány.


Je filtrační systém mrazuvzdorný?

Ne.
Na začátku zimy by měl být systém odpojen, vyčištěn a uložen tak, aby byl chráněn proti mrazu. Nádrž filtru může zůstat vyčištěna a uložena venku.


Proč se filtr na začátku provozu někdy naplní vodou jen do poloviny?

Toto je zcela normální!
Vodní hladina později stoupne vždy v závislosti na stupni znečištění.


Jak často musejí být filtry čištěny?

Zde nelze stanovit přesnější dobu, neboť vždy podle zatížení a znečištění může být tato doba velmi odlišná.


Jak se čistí filtr?

Obecně stačí hrubé vymytí filtrační náplně. V případě potřeby může být vyčištěn i dolní rozsah filtru.
Nikdy nepoužívejte saponáty. Filtr je nejlépe čistit vodou z jezírka.


Kde by měl být filtr instalován?

V prvé řadě platí: Filtr by měl být instalován v bezprostřední blízkosti rybníka. U dodatečného toku potoka je nutno věnovat pozornost tomu, aby byl filtr umístěn na nejvyšším místě.

Důležité: Bezpodmínečně nutný je volný zpětný běh vyčištěné vody k rybníku!


Může být kombinováno více filtrů?

Ano.
Filtry mohou být provozovány paralelně.


Působí filtry i proti vláknitým řasám?

Ne.
Filtry odbourávají jen plovoucí zelené řasy. Vláknité řasy nemohou být pomocí filtru odstraněny. Doporučujeme použít prostředek proti vláknitým řasám. Pozor na teplotu vody při aplikaci, nejlépe více jak 18 stupňů.


Jak dlouho působí prostředky proti vláknitým řasám?

Doba působení činí cca. 50 dní.


Stačí použití přípravky proti řasám k tomu, aby již nemuselo být použito filtrační zařízení?

Ne.
I když jednotlivé výrobky zlepšují kvalitu vody a působí podpůrně. Nejsou však náhradou za filtrační zařízení. Výrobky působí s časovým omezením zhruba 4 – 6 týdnů. Usmrcené řasy dále nejsou z jezírka vyčištěny, ale zůstávají v jezírku a dochází k jejich rozpadu.