Úvod » Články » Závlaha » Příprava automatického závlahového systému
|

Příprava automatického závlahového systému

Máte zahradu a nechce se Vám zalévat? Pokud zvažujete instalaci automatického závlahového systému, je důležité si před vlastní instalací  promyslet  několik důležitých kroků.

Pokud připravujete realizaci automatického závlahového systému, je důležité  promyslet několik zásadních otázek, které ovlivní nejen samotnou realizaci, ale i jeho funkčnost.

Jedná se o:

  1. výběr a posouzení zdroje vody
  2. potrubní rozvody v objektu a na pozemku
  3. prostupy a chráničky pro trubní a kabelové vedení pod komunikacemi a zpevněnými plochami
  4. volba přípojného místa elektroinstalace a umístění ovládací jednotky a čidel

VÝBĚR A POSOUZENÍ VODNÍHO ZDROJE

Na začátku každé úvahy o závlahovém systému musí být posouzení možného zdroje vody. Pro automatický závlahový systém může být použita voda z vodovodu, ze studny, z řeky či potoka nebo dešťová voda z jímky. Možná je i kombinace několika různých zdrojů, která je v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná.

Nikdy nesmí dojít k propojení různých zdrojů vody tak, aby se voda z jednoho zdroje mohla dostat do jiného zdroje !!!

Vždy je třeba systémy navrhnout samostatně a nebo tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného a vždy musí být voda přiměřeně čistá. Voda musí být dostatečně filtrována.

Parametry vodního zdroje jsou velice důležité pro správnou funkčnost AZS.

Při prověřování zdroje je nutné zjistit kvalitu a množství vody, která bude použita k zavlažování. Je nutné přesně definovat místo napojení na vodní zdroj a nebo místo umístění čerpadla. Na uvažovaný závlahový systém lze navrhnout vhodné čerpadlo po posouzení čerpacích křivek.

Obecně lze říci, že ideální parametry zdroje vody jsou:

  • dimenze připojení 1″ (DN25)
  • průtok 0,75 – 1 l/s 
  •  tlak 3,5 – 4,5 bar

Způsob výběru vodního zdroje je vždy závislý na místních podmínkách, vydatnosti, požadavcích na tlak a množství čerpané vody, čistotě vody, rozsáhlosti závlahového systému atd.

Možné druhy zdroje vody

Voda ze studně

Zde můžeme odebírat vodu ze studny kopané nebo studny vrtané. Velmi dobrým zdrojem jsou studny kopané, závlahový systém je nutné doplnit o filtr mechanických nečistot. Vždy je potřeba ověřit vydatnost zdroje. Právě vydatnost zdroje může být problémem o studní vrtaných. Při čerpání vody zejména z nových vrtů nebo příliš silným čerpadlem může docházet k nasávání nečistot do závlahového systému. Zde se doporučuje instalace akumulační jímky a průběžné odčerpávání vody z vrtu v malém množství a její akumulaci v jímce či nádrži. Teprve potom odčerpáváme vodu bez mechanických nečistot silnějším čerpadlem do závlahového systému s tlakem a s průtokem, který optimálně odpovídá navrženým komponentům závlahového systému.

Voda z vodovodu

Odběr z tohoto zdroje má nízké pořizovací náklady. Vždy je však důležité ověřit průtok a tlak vody v místě připojení automatického závlahového systému. 

Doporučujeme zažádat o instalaci podružného vodoměru na přívod vody do AZS. Ušetříte stočné.

Dešťová voda

Dešťová voda je ideální pro zálivku rostlin. Využívání dešťové vody pro automatický závlahový systém je však potřeba doplnit ještě o další zdroj vody. Dešťovou vodu nelze shromažďovat v dostatečném množství po celou sezónu.  Pokud bude v létě sucho, musíme akumulační nádrž pro automatický závlahový systém dopouštět z jiného zdroje jako je studna či vodovod. U dešťové vody je potřeba upozornit také na problém mechanických nečistot, které může obsahovat.  Doporučujeme instalaci filtrů. 

Potrubní rozvody a postřikovače

Trubní vedení automatického závlahového systému na pozemku je složeno z hlavního rozvodu, který vede od hlavní sestavy k šachticím a z jednotlivých sekčních rozvodů, napojených na rozdělovače ve ventilových šachticích. Sekční rozvody zásobují při otevření svých elektromagnetických ventilů (signálem od ovládací jednotky) jednotlivé postřikovače, mikrozavlažovače a kapkovače na příslušné sekci. Pro tlakový rozvod doporučujeme použít rozvodné potrubí PE-HD/PE 100 (PN 10) o dimenzích 32mm. Jako připojovací potrubí k postřikovačům se používá flexibilní potrubí sytému QUICK JOINT – QJ 20 (20 mm). Potrubí lze použít až do průtoku 0,65 l/s a je možné na něj připojit i několik postřikovačů současně. Při instalaci hlavních sestav a dalších potřebných komponentů v interiéru budov používejte tlakově odolnější mosazné tvarovky.

Velice důležité je správné rozmístění postřikovačů.

Vždy je potřeba dodržovat základní pravidlo, aby vzdálenost postřikovačů od sebe se rovnala jejich dostřiku.

 Existují tři základní spony postřikovačů, které při návrhu podle možností využíváme – trojúhelníkový a čtvercový a liniový.

/clanky/projekce/Spony postřikovačů
Možné typy sponů postřikovačů

Výběr typů postřikovačů a trysek se odvíjí od délky dostřiku postřikovače a od vlastností zavlažované plochy. Na menší plochy, do 5,5m dostřiku, navrhujeme rozprašovací postřikovače, na větší plochy postřikovače rotační. Postřikovače s rotační hlavicí MP ROTATOR jsou díky svému jemnému paprsku a nižší srážkové výšce vhodné na svažitý terén. Další výhodou je, že jejich jemný paprsek vody nepoškozuje volně stojící stromy a keře.

Volba přípojného místa elektroinstalace a umístění ovládací jednotky a čidel

Ovládací jednotku je třeba umístit na zeď na suché místo chráněné před povětrnostními vlivy. Vhodným místem  pro umístění ovládací jednotky obvykle bývá garáž nebo zahradní domek.  Jednotka je napájena nízkým napětím 24V AC z transformátoru, který je napojen na běžný rozvod 230V. Proto je potřeba zajistit možnost připojení buď pomocí běžné zástrčky nebo přímo kabelem 230V. Od jednotky je nutné zajistit vedení kabelů k: – hlavnímu ventilu nebo relé od čerpadla – sekčním ventilům a senzorům (dešťové, větrné, …) K propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily a čidly se používají kabely se zemní izolací (CYKY). Průřez vodičů je závislý na délce kabelového vedení. Vzhledem k tomu, že veškerý ovládací systém pracuje s napětím 24 V AC, není nutné vést kabely odděleně od trubních rozvodů.  Dešťové čidlo musí být umístěno na místě bez srážkového stínu tak, aby byla zajištěna jeho správná funkce. Kabely doporučujeme uložit do flexibilních chrániček.

Zdroj: IRIMON, spol. s r.o.