Úvod » Kdy a jak zavlažovat
|

Kdy a jak zavlažovat

Máte automatickou závlahu a nevíte jak zavlažovat?  Potřebujete poradit se správným zaléváním trávníku? Chcete mít stále pěkný a zelený trávník, který neuschne, ale ani nebude přemokřený. 

Cílem automatických závlahových systémů je udržet optimální vlhkost v kořenové části jak trav, tak rostlin v záhonech. Možnosti nastavení řídících jednotek umožňují přizpůsobit se jakémukoli stanovišti i vlastnostem půdy.

Řídící jednotku závlahového systému je třeba nastavit dle specifických a individuálních potřeb vegetace, které vycházejí především z:

 • druhu zavlažované vegetace (rozdílné vlhkostní podmínky je třeba nastavovat u trávníků a jiné u rostlin
 • aktuálních klimatických podmínek (rozdílná je závlaha na jaře a v létě)
 • stáří zavlažované vegetace (čerstvě založený trávník nebo pětiletý
 • stanoviště zavlažované vegetace (jižní strana; severní strana)
 • druhu půdy (půda písčitá či jílovitá)

V průběhu roku jsou nutné drobné úpravy nastavení dle aktuální situace.

Seřízení délky zavlažování

Čerstvě založený trávník z výsevu či travního koberce

Při vzcházení trav nově založeného nebo dosetého porostu se zavlažuje častěji menšími dávkami. Nejčastěji to bývá 3x denně. Travnatou plochu udržujeme takto stále vlhkou. Důvodem je fakt, že nově založený trávník nemá ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. V případě jednorázové závlahy velkým množstvím vody může dojít až k vyplavování travních semen, živin a zeminy. V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy pod povrchem.

Dvou a víceletý trávník

Po zapojení travního drnu tráva tolik nevysychá, a proto vyřadíme prostřední zalévání a necháme pouze 2x denně. Postupně v třetím roce můžeme ubrat závlahu na jednou denně nebo třeba až na 3x do týdne. Počet zálivek týdně vždy záleží na konkrétním stanovišti. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8 -12 cm, tedy až do míst, kam zasahují kořeny trav.

Trávník během jednoho roku

Na jaře a na podzim není potřeba tak vydatná zálivka jako v létě. Na jaře na řídící jednotce nastavíme sezónní nastavení snížením procent na 80% až 50% dle potřeby. Naopak v horkých letních měsících zvyšujeme sezónní nastavení až na 150% dle potřeby.

Délka závlahy dle typu trysek

Obrázek
Rozprašovací tryska A

Rozprašovací trysky „Série A“

 • tyto trysky mají větší průtok a tedy i větší spotřebu vody, proto čas délky trvání závlahy je kratší
 • základní nastavení je na 5 min.
 • na jižním trávníku, nebo na sekci, která více vysychá, čas prodloužíme
 • na severní straně závlahu zkrátíme – méně vysychá

Rotační trysky „MP – Rotátory“

Obrázek
Rotační tryska MP
 • tyto trysky mají delší dostřik s menší spotřebou vody
 • základní nastavení je 8-10 min.
 • na jižním trávníku, nebo na sekci, která více vysychá, čas prodloužíme
 • na severní straně závlahu zkrátíme – méně vysychá

Délka závlahy na jednotlivých sekcích

Standardně je nastavená přibližně stejně. Více vysychající místa (většinou jižní) – prodloužit čas na konkrétní sekci. Více zamokřená místa (trvale zastíněná) – zkrátit čas na konkrétní sekci.

Délka závlahy na jednotlivých sekcích pro dvou a víceleté trávníky

Trávník i rostliny potřebují vodu ve větších dávkách a méně často. Častá závlaha po malých dávkách není pro rostliny ani trávník využitelná – voda zůstane na listech, rychle se odpaří a ke kořenům se nedostane. Lepší pro rostliny i trávník je větší jednorázová dávka vody než několik malých. Například je lepší délka závlahy na sekci 5min 3x týdně než  3min každý den.

Postřikovače – seřizování úhlu postřiku a délky dostřiku

Seřizování provádíme při zapnuté závlaze.

Zpravidla používáme tyto dva typy trysek

 • rozprašovací trysky – Série A
 • rotační trysky – MP rotátory

Rozprašovací trysky „Série A“

Nastavení úhlu postřiku: Stojíme-li za postřikovačem tak pravá strana je pevná a dá se otočit s celým vnitřkem postřikovače. Levá strana se nastavuje pootočením vrchní části trysky. Nastavení dálky dostřiku: provádíme malým šroubovákem. Pokud šroubek, který je z vrchu trysky zašroubujeme, tak zkracujeme dostřik a naopak.

Rotační trysky „MP – Rotátory“

Nastavení úhlu postřiku: Stojíme-li za postřikovačem tak levá strana je pevná a dá se otočit s celým vnitřkem postřikovače (tato strana je na trysce označena ryskou). Pravá strana se seřizuje oranžovým klíčkem (nasazením a otáčením doprava a doleva).

Nastavení délky dostřiku: seřizujeme oranžovým klíčkem – použitím jako šroubovák. Pokud šroubek, který je z vrchu trysky zašroubujeme, tak zkracujeme dostřik a naopak.

Nejběžnější závady

 • Závada: Jeden zavlažovač vůbec nestříká, jen z něj vytéká voda.
  • Příčina: Pod tryskou je sítko, které je ucpané
  •  
  • Odstranění: Je potřeba vyšroubovat trysku, vyčistit sítko a vše namontovat zpět.
 • Závada: Stříká voda z rychlospojného ventilu (vodní zásuvka).
  • Příčina: Kamínek nebo špona se dostala pod těsnící gumičku.
  • Odstranění: Celý vnitřek zásuvky vyšroubujeme a odstraníme veškeré nečistoty.
 • Závada: Celkově se snížil tlak, postřikovače nestříkají tak daleko jak by měly.
  • Příčina: Zanesený hlavní filtr, který je na přívodu vody.
  • Odstranění: Filtr rozšroubujeme, vnitřek propláchneme pod tekoucí vodou a vše zamontujeme zpět.

Doporučení na závěr

Z hlediska účinnosti závlahy je vhodné provádět závlahu v časných ranních hodinách. V této době je také nejnižší rozdíl mezi teplotou závlahové vody a rostlinami – nehrozí teplotní šok. Při vysoké teplotě a intenzitě slunečního záření může být množství odpařené vody až na úrovni 50% závlahové dávky. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte tedy během dne.

 

Zdroj: IRIMON, spol. s r.o.