Zazimování zahradního jezírka

 
Zahradní jezírko v zimě

Blíží se počasí s nízkými teplotami? Nenechte mrazy, aby poničily Vaše vodní dílo! Přečtěte si, jak nejlépe připravit jezírko na zimu. Máte v jezírku ryby? Pak je pro Vás správné zazimování ještě důležitější.

Provoz jezírka v zimě

Jezírko a vodní život v něm v zimě odpočívá. Připravte ho na odpočinkovou fázi. Ať Vaše jezírko neutrpí značné škody.

Filtrace v jezírku přes zimu

Zahradní jezírko v zimě s protimrazovým čerpadlem
Zahradní jezírko v zimě s protimrazovým čerpadlem

Před příchodem mrazů veškerou techniku odpojte, odmontujte a uložte na místo, kde bude chráněna. Které techniky se to týká?

 • Čerpadla,
 • filtrační nádoby,
 • UV lampy,
 • skimmerů
 • hadice či potrubí.

Čerpadlo

Jezírkové čerpadlo můžete nechat ve vodě, je-li uložené v nezámrzné hloubce (minimálně 0,8 metrů). Máte jej uložené v nižší hloubce, z jezírka ho na zimu vyndejte. Řádně ho vyčistěte zevnitř i vně a uložte ideálně do nádrže s vodou (např. kbelík s vodou). Těsnění tak zůstanou vlhká a eventuální zbytky nečistot nemohou ztvrdnout.

Filtrační nádobu

Jezírkovou nádobu na zimu vypusťte. Zmrzlá voda by filtraci mohla poničit. Filtrační médium uložte na nemrznoucí místo. Nádrž filtru může zůstat vyčištěna a uložena venku.

UV lampu

Jezírkovou UV lampu vyčistěte a vysušte. Dejte pozor, aby se mechanicky nepoškodila. Následně UV lampu ukliďte do sucha na nemrznoucí místo.

Skimmer

Skimmer vyjměte z jezírka. Případně upusťte hladinu pod úroveň skimmeru. Nedojde tak k jeho roztržení v případě, že voda zamrzne. Pozor! Necháváte-li zároveň v jezírku čerpadlo, tak dbejte, aby hloubka jezírka po odpuštění vody zůstala minimálně 0,8 metrů.

Hadice a potrubí

Hadice z jezírka odstraňte a vyčistěte. Následně uložte na nemrznoucí místo. Z potrubí vypusťte vodu. V opačném případě ho zamrzlá voda poničí.

Ochrana rybek před zimou

Na co je třeba dbát při zazimování jezírkových ryb?

 • Krmení ryb. Jejich metabolismus ryb se s ochlazujícím se počasím zpomaluje.
 • Přemístění rybiček v případě, že máte hloubku jezírka menší než 1 metr.
 • Zabezpečení kyslíku v jezírku pro ryby.

Pozor! Nikdy nerozbíjejte led. Otřesy a zvýšená spotřeba kyslíku vlivem náhlého stresu mohou rybky zabít. Navíc hrozí poškození fólii.

Otvor v ledu udržíte pomocí provzdušňovačů nebo protimrazových čerpadel. Výběr záleží na hloubce Vašeho jezírka.

Podrobnější informace naleznete v článku Jezírkové ryby v zimě.

Jezírkové rostliny v zimě

Příprava rostlin na zimu je pro každý druh odlišná:

 • Voďanku žabí květ nechte ve vodě, aby se mohla dále rozmnožovat.
 • Lekníny přezimují v nezámrzné hloubce (cca 0,8 metrů). Máte-li příliš mělké jezírko, dejte je do kbelíků s vodou a přemístěte do chladných, světlých prostor.
 • Plovoucí rostliny (např. vodní hyacint) z jezírka vyndejte.
 • Rákos a vysoké traviny svažte.
 • Stonky pobřežních a bažinatých rostlin ořežte až na jaře. V zimě přebírají funkci “komína” a zajišťují odcházení kalových plynů.

Zároveň vyčistěte dno jezírka od zbytků listí, popř. krmiva. V opačném případě tyto zbytky, bez fungující filtrace, zaplaví vodu toxickými látkami.

Jezírko v zimě pravidelně kontrolujte. V případě nežádoucích situací na ně rychleji zareagujete. Při správném zazimování Vám bude jezírko dělat radost ještě mnoho let.

Chcete poradit? Kontaktujte nás.

Potřebujete ochránit jezírko proti zamrznutí? Vyberte si z protimrazových čerpadel, nebo provzdušňovačů.

Zdroj obrázku: