Měření pH v jezírku

 

Biologická rovnováha v jezírku

Trvale průzračně čistá voda plná života, to je sen a snaha každého, kdo má na zahradě jezírko. Zajistit kvalitu vody ve Vašem jezírku je rozhodující pro kompletní biologickou rovnováhu.
Často je citlivá biologie jezírka zatěžována dešťovými srážkami, nadměrným slunečním zářením, padajícím listím nebo vysokým osazením rybami.

Abychom měli v jezírku průzračně čistou a zdravou vodu, je potřeba sledovat její kvalitu. Přicházející problémy je tak možné včas rozpoznat a zavést příslušná opatření.

Proč je sledování pH důležité?

Hodnota pH vody je jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení zdravého jezírka. Především pokud v něm máte rybky.

Hodnota pH se pohybuje v mezích od 0 až do 14. Tato hodnota vyjadřuje sílu kyseliny či zásady.

Hodnoty menší než 7 vyjadřují kyselost. Čím je číslo nižší, tím je roztok kyselejší.

Naopak hodnoty větší než 7 vyjadřují zásaditost. Čím je hodnota tohoto čísla vyšší, tím je roztok silnější zásadou.

Roztoky s hodnotou pH 7 považujeme za neutrální.

Pro jezírka je ideální hodnota pH vody v rozmezí 7-8. Pokud se hodnoty pH pohybují v tomto rozmezí, nemá smysl pH upravovat. Je třeba počítat s tím, že v průběhu dne mohou být hodnoty pH ve Vašem jezírku ovlivněny činností rostlin, a proto mohou mírně kolísat.

Problém nastává, pokud jsou hodnoty pH ve Vašem jezírku výrazně nižší nebo výrazně vyšší.

Odchýlené hodnoty od ideálního stavu způsobují biologickou nerovnováhu jezírka. V takovém případě dochází nejen k jeho znečištění /vytvářejí se řasy/, ale k úhynu ryb v jezírku.

Metody měření pH

 1. Analýzu vody ve Vašem jezírku a zjištění hodnot pH lze provádět jednak pomocí barevné stupnice.

  V tomto případě se jedná o testovací sady pro rychlou, jednoduchou a bezpečnou analýzu.

  Test trvá cca 1 minutu.

  Je možné použít např. testovací sadu firmy Oase QUICKSTICK 6 IN 1, která poslouží na analýzu až 50 vzorků vody.

  Na trhu je i tester – Vodnář Tester 5 v 1 pro stanovení nejdůležitějších parametrů jezírkové vody – pH, tvrdost, alkalita, obsah dusičnanů a dusitanů. Balení obsahuje 10 ks testovacích proužků.

 2. Dále je možné použít indikátor pro kolorimetrické stanovení pH vody. Jedná se o kapkové stanovení parametru pH. Metoda je opět založena na porovnání výsledné barvy analyzovaného vzorku vody s barevnou stupnicí.
 3. Pro stanovení pH vzorku vody je možné použít přenosné digitální pH metry.
 

Vysoká hodnota pH

Hodnota pH roste a posouvá se do zásadité oblasti například při intenzivním používání vodopádů. V těchto případech vzniká kyselina uhličitá, která způsobuje vyšší hodnoty pH.

Hodnotu pH velmi výrazně ovlivňují také všechny druhy vápencových kamínků. Při budování jezírka je třeba dávat pozor jaké kameny jsou používány. Kameny z vápence mají vyšší pH hodnoty, a ovlivňují tak i hodnoty vody.

Úpravě parametru pH na správnou hodnotu jsme se věnovali v článku Jak snížit pH vody v jezírku. Vhodným prostředkem ke snížení pH je Vodnář pH Minus.

Nízká hodnota pH

Ke snižování hodnoty pH do kyselé oblasti dochází např.: vlivem dešťových srážek, kdy voda padající ve formě deště vymývá z atmosféry znečišťující látky a reaguje s nimi na “kyselý déšť”. Dále může docházet ke snižování hodnoty pH v důsledku znečištění způsobené např. spadanými listy.

K úpravě parametru pH na správnou hodnotu můžeme použít např.: prostředek Vodnář pH Plus.