Údržba plastového jezírka v ročním cyklu

 

V bodech si projdeme jak se starat o plastové jezírko v průběhu všech ročních obdobích.

Jaro

 1. Kontrola funkčnosti jezírkové techniky
 2. Vyčištění filtračního média
 3. Zapojení filtračního systému

  Rozhodující bakterie a mikroorganismy pracují teprve od teploty vody cca 10°C. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme znovuuvedení filtračního systému do provozu až při dlouhodobém zajištění uvedené teploty.

 4. Startovací bakterie

  Při každém nastartování jezírkové filtrace nasypte startovací bakterie do jezírka, Oase BioKick . Zkrátíte tak dobu náběhu biologické filtrace. Minimální teplota pro jejich fungování je cca 10°C.

 5. Vyčištění jezírka

  Vysajte nečistoty ze dna jezírka. Z hladiny je vylovte síťkou.

 6. Jarní péče o jezírkové ryby

  Ryby vraťte do jezírka a začněte je krmit při teplotě vody nad 10°C. Teprve se budou probouzet a jejich trávicí systém není připraven na velkou zátěž.

 7. Jarní péče o jezírkové rostliny

  Rostliny vraťte zpět do jezírka při teplotě alespoň 10°C.

 

Léto

 1. V letních měsících dochází k přemnožení řas

  Jak je odstranit zjistíte v článku Jak na řasy v jezírku.

 2. Dbejte na výlov odpadlých lístků či květů síťkou z hladiny

  V opačném případě dojde k jejich usazení na dno a následnému znečištění jezírka. Vše potřebné o čištění si přečtete v článku Jak udržet čisté jezírko.

 3. V letních teplotách (nad 20°C) pravidelně kontrolujte obsah kyslíku ve vodě

  V případě potřeby doplňujte vodu.

 4. Průběžně čistěte filtry

  Přečtěte si návod pro údržbu filtrace.

 

Podzim a zima

 1. Před příchodem mrazů veškerou techniku odpojte, odmontujte a uložte na místo, kde bude chráněna.
  Které techniky se to týká?

  Čerpadlo
  Jezírkové čerpadlo z jezírka na zimu vyndejte. Řádně ho vyčistěte zevnitř i vně a uložte ideálně do nádrže s vodou (např. kbelík s vodou). Těsnění tak zůstanou vlhká a eventuální zbytky nečistot nemohou ztvrdnout.

  Filtrační nádobu
  Jezírkovou nádobu na zimu vypusťte. Zmrzlá voda by filtraci mohla poničit. Filtrační médium uložte na nemrznoucí místo. Nádrž filtru může zůstat vyčištěna a uložena venku.

  UV lampu
  Jezírkovou UV lampu vyčistěte a vysušte. Dejte pozor, aby se mechanicky nepoškodila. Následně UV lampu ukliďte do sucha na nemrznoucí místo.

  Hadice a potrubí
  Hadice z jezírka odstraňte a vyčistěte. Následně uložte na nemrznoucí místo. Z potrubí vypusťte vodu. V opačném případě ho zamrzlá voda poničí.

 2. Ochrana rybek před zimou

  Vzhledem k malé hloubce plastových jezírek přemístěte rybičky.

  Přemístěte rybky do co největší nádrže. Pro napuštění použijte vodu z jezírka. Nádrž umístěte do chladné místnosti s teplotou cca 10°C a osvětlením (přirozeným nebo umělým).

  Rybky nekrmte.

  Podrobnější informace naleznete v článku Jezírkové ryby v zimě.

 3. Jezírkové rostliny v zimě
  Příprava rostlin na zimu je pro každý druh odlišná:

  Voďanku žabí květ nechte ve vodě, aby se mohla dále rozmnožovat.

  Lekníny přezimují v nezámrzné hloubce (cca 0,8 metrů). Lekníny dejte do kbelíků s vodou a přemístěte do chladných, světlých prostor.

  Plovoucí rostliny (např. vodní hyacint) z jezírka vyndejte.

  Rákos a vysoké traviny svažte.

  Stonky pobřežních a bažinatých rostlin ořežte až na jaře. V zimě přebírají funkci “komína” a zajišťují odcházení kalových plynů.

  Zároveň vyčistěte dno jezírka od zbytků listí, popř. krmiva. V opačném případě tyto zbytky, bez fungující filtrace, zaplaví vodu toxickými látkami.