Úvod » Články » Zazimování závlahy

Zazimování závlahy

Máte na zahradě automatický závlahový systém? Pak je nejvyšší čas přemýšlet o jeho zazimování. Každý automatický zavlažovací systém je nutné před zimou vždy zazimovat pro zajištění funkčnosti a vysoké životnosti systému.  Výjimkou není ani systém HUNTER, kterému se nyní budeme věnovat.

Proč zazimujeme závlahové systémy

Životnost každého kvalitního závlahového systému závisí vždy velkou měrou právě na jeho podzimním zazimování. Výrazná většina všech profesionálních systémů, včetně systému HUNTER, se vyznačuje tím, že potrubní rozvody, postřikovače a další prvky rozvodů jsou v průběhu sezóny trvale zavodněny.

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Vypustit všechnu vodu ze systému pouze gravitačně je možné jen za předpokladu, že celý rozvod je pečlivě vyspádován. Pouze toto řešení však nebývá na zahrádkách obvyklé, neboť velmi těžko umožňuje vypustit vodu ze všech postřikovačů, z elektromagnetických ventilů a z hlavní sestavy.

Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování na zahradách je profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z malého kompresoru. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Postup zazimování závlahy

 • Připojte kompresor k připravenému ventilu, nebo na vypouštěcí zátku filtru (1/2“-3/4“závit), který je obvykle součástí hlavní sestavy.
 • Zavřete hlavní manuální uzávěr závlahové vody a popřípadě vypněte čerpadlo.
 • Ovládací jednotkou spusťte závlahu na libovolné sekci a nechte poklesnout zbytkový tlak v systému až na nulu.
Hunter Ovládací jednotka X-CORE-401-E (trafo)
HUNTER Ovládací jednotka X-CORE-401-E (trafo)
 • Zapněte kompresor a vyčkejte stavu, kdy bude natlakován na 4 – 5 Bar (Atm).  Pro běžné zahrady rodinných domů tento tlak plně postačuje. Vyšší tlak je obvykle nutný pouze pro rozsáhlejší systémy.
 • Na ovládací jednotce spusťte závlahu např. ve zkráceném minutovém režimu. Systém nezavlažuje, neboť je uzavřen přívod vody, ale příslušné sekce se postupně otevírají a odvodňují .
 • Po dostatečném dotlakování kompresoru otevřete vypouštěcí ventil (ke kterému je připojen) a postupně otevírejte jednotlivé sekce (manuálně nebo ovládací jednotkou). Na příslušné sekci se vysunou postřikovače a ještě chvíli bude z postřikovačů vycházet voda než ji nahradí vzduch. Postup opakujte do té doby, než z nejvzdálenějšího postřikovače od místa připojení kompresoru přestane vytékat voda.
 

Jako první sekci doporučujeme profukovat vždy tu nejvzdálenější.

 • Stlačený vzduch vpouštějte do jednotlivých sekcí systému tak dlouho, dokud se výrazně nezmenší tlak na kompresoru (např. na 1-2 Atm). Potom uzavřete na chvíli uzávěr (kterým vzduch vstupuje do systému), počkejte na zvýšení tlaku a uzávěr opět otevřete. Těmito mírnými tlakovými rázy vyfouknete všechnu vodu ze sekcí.
 • Tímto způsobem postupujte na všech sekcích a po skončení poslední sekce ho ještě minimálně jednou až dvakrát zopakujte. Při správném postupu bude již vždy po otevření uzávěru vypouštěcího ventilu vystupovat z vysunutých postřikovačů pouze vzduch.
Rychlospojný ventil plastový 3/4''(vod.zásuvka)
Rychlospojný ventil
 • Stejným způsobem zazimujte i tlakový rozvod s rychlospojnými ventily.
 • Učiňte taková potřebná opatření, aby přívod vody do systému zůstal po celé zimní období uzavřen.
 • Ovládací jednotku přepněte do polohy OFF.
 • Zkontrolujte si také, zda není riziko zmrznutí v hlavním uzávěru vody (většinou bývá ve vodoměrné šachtici v nezámrzné hloubce nebo uvnitř v objektu).
 • Zkontrolujte také čistotu vložky ve filtru.
 • Pokud je zdrojem vody čerpací stanice, zkontrolujte zda jsou zazimována i čerpadla, tlaková nádoba a ostatní související armatury.
 

Voda v čerpadle by nikdy neměla zmrznout.

Kompresory vhodné pro zazimování

Zde stačí na zazimování kompresor s okamžitým výkonem objemu vzduchu 16 až 45 m3/hod a maximálním pracovním tlakem do 6 – 10 barů. Potřebná hodnota provozního tlaku pro profouknutí je nižší, a to 2,5 – 3,5 bar. 

 1. Kompresory vzduchem chlazené
 2. Olejové kompresory

Vzduchem chlazené kompresory jsou nejlevnější variantou. Jejich použití je však díky častému přehřátí a následnému automatickému vypnutí vhodné pouze pro velmi malé závlahy zahrad či drobné závlahy menších výsadbových ploch.

Nejběžněji používanými a doporučovanými jsou kompresory olejové jednopístové nebo dvoupístové. Díky jejich mnohem vyššímu výkonu (dvoupístové provedení, větší vzdušník) není nutné uzavírat ventil a čekat na dotlakování kompresoru. Zazimování díky dostatečnému výkonu probíhá kontinuálně a stačí pouze střídat jednotlivé sekce.

Olejové kompresory

 • vyšší výkon
 • kontinuální zazimování bez nutnosti uzavírání ventilu
 

HC 54 - olejový kompresor 50 l

Při správném provozování systému, pravidelné údržbě a při provádění každoročního zazimování systému je životnost komponentů HUNTER odhadována na více než 10 let.

Zdroj: IRIMON, spol. s r.o., OK ZAHRADY s.r.o.